Av sikkerhetsmessige årsaker, viser vi ikke vann- og avløpsledninger på kartsidene våre.

Bodø kommune gjør oppmerksom på at det kan være feil og/eller mangler på utleverte ledningskart.