For bygninger som har behov for større vannmengder enn det som dekkes av en boligvannmåler, skal vannmålerens dimensjon beregnes av Bodø Kommune. For å kunne gjøre det må følgende opplysninger foreligge:

  • Dimensjon vanninntak
  • Maks sannsynlig samtidighet (l/s)
  • Antall brannskap

Parallellkobling av vannmålere

Parallellkobling er et system som skal brukes på større bygg og næringsbygg dersom det dekker byggets behov for vannmengde. Systemet har fordeler sammenlignet med flensemålere, som nøyaktighet samt service og utskifting av vannmålere uten at bygget blir uten vann.

Det skal alltid brukes ferdige rammer ved parallellkobling av vannmålere.