Installasjon 

En vannmålerinstallasjon består av følgende komponenter: Bygningens hovedstoppekran, vannmåler med kuplinger, etterfulgt av en stengeventil. Alle komponentene skal monteres samlet som en enhet, og skal stå i normal arbeidshøyde over gulvet (inntil 150 cm).

Kuplingene skal ikke brukes som klamringspunkt. Det er ikke tillatt å bygge inn vannmålerinstallasjonen.

Montasje

Vannmåleren monteres av godkjent rørleggerforetak i samarbeid med Bodø kommune. Bodø kommune avgjør type og plassering, samt godkjenner vannmålerinstallasjonen.

Rørleggeren henter boligvannmåleren på kommunens servicesenter/servicetorg Misvær eller servicetorget på rådhuset. Øvrige vannmålere utleveres etter avtale. Kunden betaler kostnadene for montasjen.

Vannmåleren skal stå frostfritt, og den skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Service eller utskifting av vannmålere

Kommunen skifter ut vannmålerne etter noen år for service/vedlikehold. Intervallet varierer noe ut fra målertype. Kostnadene for dette dekkes over målerleien.

Bodø kommune er eier av vannmåleren, det er ikke tillatt å demontere eller gjøre inngrep på måleren uten avtale med kommunen.

Demontering av vannmåler

For bolighus som ønsker å gå tilbake til arrealberegnet avgift, så må vannmåler demonteres og innlevers til Bodø Kommune av rørleggerfirma.

Feil eller skade på måler

Dersom en vannmåler blir skadet, eller det foreligger mistanke om feil på måleren, skal dette umiddelbart meldes til Bodø kommune.

Ved usikkerhet om vannmålerens nøyaktighet kan denne testes på godkjent verksted. Dette avtales med Bodø kommune på forhånd ved skriftlig søknad. Ved påvist feilmargin under 5 % må kostnadene for test betales av abonnenten.