Bodø kommune trenger din måleravlesning for å beregne vannforbruket for siste år. I desember sendes det ut SMS med forespørsel om målerstand.

For abonnenter som ikke er registrert med et mobilnummer sendes avlesningskort i posten og abonnenten leser selv av måleren og melder dette til kommunen på en av følgende tre måter som beskrevet på kortet:

  1. Svar på SMS kun med målerstand
  2. Meld inn på nett her: leseav.no - Registrering av målerstand på nett er normalt kun åpent for registrering i perioden 25.11 til 06.01
  3. Retur av ferdig utfylt avlesningskort per post

Målerstanden kan sendes hele året til Bodø kommune på følgende e-postadresse: kommunale.gebyr@bodo.kommune.no Husk å skriv hvilken eiendom det gjelder: adresse og målernummer/målerpunkt.

Vannmåler montert etter 2019 – Fjernavleste målere
For abonnenter med vannmåler montert etter 2019 fjernavleses av Bodø kommune, det betyr at du ikke trenger å sende inn avlesning av vannmåleren.

Vannmålere montert på utilgjengelige steder, må likevel levere målerstand selv om måleren har fjernavlesning, dette fordi signaler ikke når frem. Du vil motta avlesningskort eller SMS for avlesning dersom dette er tilfellet for deg.

Hvordan leser jeg av målerstand?
Målerstand finner du på vannmåleren, det er kun siffer foran komma som skal sendes inn, sort med hvit skrift på de fleste målerne. Siffer etter komma skal ikke tas med.

OBS! Dersom det blir feil og du likevel har registrert siffer etter komma er det bare å registrere en gang til. Det vil være siste avlesning som vil være gjeldende.

Manglende innsending av avlesning, vil medføre et avlesningsgebyr på kr. 750,- + mva.