Kommunale vannledninger kan stenges i forbindelse med bytte av hovedstoppekran, akutt ledningsbrudd eller påkobling av nytt anlegg.

For påvisning av private vann- eller avløpsledninger må man benytte seg av privat firma.

Meld inn ditt behov for påvisning av kommunale vann- eller avløpsledninger, vannavstenging eller lekkasjesøk elektronisk gjennom E-skjema.

e-skjema