Firmaer kan søke om tilgang til kommunale kummer i forbindelse med lekkasjesøk, påvisning, avløpsinspeksjon eller annen anleggsaktivitet. 

Meld inn ditt behov for tilgang til kommunale kummer elektronisk.

E-SKJEMA