Huseiere, rørleggere, entreprenører, eiendomsmeglere og konsulenter kan bestille tjenester via digitalt skjema.

Kommunale vann-og avløpsledninger kan påvises i forbindelse med nybygg, tilbygg og andre anlegg.  Videre kan det utføres lekkasjesøk og lekkasjepåvisning på kommunale ledninger, men nøyaktighet på påvisningen avhenger av mange faktorer og ingen garantier på påvisning kan gis. or påvisning av private ledninger må man benytte seg av privat firma.  

Meld inn ditt behov for påvisning av vann- eller avløpsledninger via e-skjema:

e-skjema