Huseiere, rørleggere, entreprenører og konsulenter kan bestille tjenester via digitalt skjema.

Nett-trykktest kan utføres i forbindelse med lavt vanntrykk ved privat eiendom. Denne kan påvise problemer med vanntrykk ved eiendommen. Tappetest på brannhydranter kan utføres for å kartlegge kapasiteten på ledningsnettet i et område. Dette vanligvis i forbindelse med nye byggeprosjekter.

Meld inn ditt behov for nett-trykktest eller tappetest elektronisk.

e-skjema