Huseiere, rørleggere, entreprenører, eiendomsmeglere og konsulenter kan bestille tjenester via digitalt skjema.

Kommunale vann-og avløpsledninger kan påvises i forbindelse med nybygg, tilbygg og andre anlegg. Kommunen kan også påvise ledningsanlegg for tilknytning av vann- og avløp. Videre kan det utføres lekkasjesøk og lekkasjepåvisning på kommunale, men nøyaktighet på påvisningen avhenger av mange faktorer og ingen garantier på påvisning kan gis. Kommunale vannledninger kan stenges i forbindelse med bytting av hoved toppe kran, akutt ledningsbrudd og påkobling av nytt anlegg. For påvisning av private ledninger må man benytte seg av privat firma. 

Meld inn ditt behov for påvisning av vann- eller avløpsledninger, vannavstenging eller lekkasjesøk elektronisk.

e-skjema