Entreprenører og konsulenter kan bestille kvalitetskontroll og igangsetting av nye ledninger via digitalt skjema.

Bodø kommune skal kvalitetskontrollere samtlige rørledninger før overtakelse. Når ledningene er godkjent kan ledningene igangsette ved at de klores og vannprøver tas. Når vannprøvene er godkjent kan private stikkledninger kobles på.

Meld inn behov for kvalitetskontroll og igangsetting av nye ledninger elektronisk.

e-skjema