Kommunale vannledninger kan stenges i forbindelse med bytte av hovedstoppekran, akutt ledningsbrudd eller påkobling av nytt anlegg.

Bestill vannavstenging av kommunale vannledninger