Dette skjemaet skal benyttes av eksternt personell som skal låne nøkkel, få alarmkode eller trenger bomtilgang til VA-anlegg i Bodø kommune.

Bestill tilgang til VA-anlegg