Firmaer kan søke om tilgang til kommunale kummer i forbindelse med lekkasjesøk, påvisning, avløpsinspeksjon eller annen anleggsaktivitet. 

Bestill tilgang til kommunal kum