I tabellen nedenfor gjengis vannkvalitet for enkelte utvalgte analyseparametre. Oppgitte grenseverdier refereres til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) og gjelder for behandlet vann. Der det er oppgitt verdier ”< mindre enn” er verdi lavere enn deteksjonsgrense. De utvalgte parametrene måles jevnlig og tallene nedenfor refereres til vannprøve tatt 10.01.08.

Tab. 1.: Grenseverdier vannkvalitet
NR.ParameterGrenseverdiRåvannBehandlet vann(VBA)NettMerknad
1Farge (mg l/Pt)20--3
2LuktIkke målt
3SmakIkke målt
4Turbiditet(FNU)1 (ut fra VBA)0,30,20,2
4 (på nett)
5Clostridium perfringens (cfu/100 ml)0100
6E-coli (cfu/100 ml)0000
7Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)0000
8Kimtall (cfu/ ml)-42444-160
9Koliforme bakterier (cfu/100 ml)0000
35Konduktivitet mS/m v25gr2502,19,59,5
44pH (surhetsgrad)6,5 -9,55,88,28,3
-Alkalitet mmol/l(0,6-1,0) anbefalt verdi<0,020,78
-Kalsium (mg/l Ca)(15 -  25) anbefalt verdi0,2915,6
-Total hardhet ºdH-2,5