Behandlingen skjer ved at vannet filtreres gjennom et 4 meter tykt lag av finknust marmor (kalsiumkarbonat, CaCO3). Ved filtrering fjernes partikler og vannet tar opp kalk fra marmoren. For å øke vannets evne til å ta opp kalk tilsettes karbondioksidgass (CO2) før filtrering. Helt til slutt desinfiseres vannet med ultrafiolette (UV) stråler som fjerner eventuelle bakterier og virus. Vannbehandlingen skal sikre en vannkvalitet som gir minimal korrosjon og tæring på ledningsnett og husinstallasjoner.