Høsten 2007 ble Heggmovatnet tatt i bruk som byens nye drikkevannskilde. Bodø hovedvannverk leverer nå vann til Tverlandsområdet (Hopen, Løding, Naurstad og Godøynes), samt byutviklingsområdet fra Vikan til Løpsmark. Bodø hovedvannverk med Heggmovatnet som vannkilde forsyner ca 40 000 personer dvs. omlag 90 % av Bodø kommunes innbyggere. Vatnvatnet og Soløyvatnet benyttes ikke lenger til kommunal vannforsyning. Vågøyvatnet opprettholdes som krisevannforsyning.

Heggmovatnet har et stort nedslagsfelt og vannverket benytter kun ca 5 % av årlig tilrenning til vannet.  Resterende 95 % av tilrenningen benyttes til kraftproduksjon i Heggmoen kraftverk. Vanninntak i Heggmovatnet skjer på ca 30 meters dybde. Det er lite menneskelig aktivitet i nedslagsfeltet og den hygieniske vannkvaliteten er svært god i Heggmovatnet. Råvann fra Heggmovatnet er i utgangspunktet svakt surt(pH-verdi ca 5,5) og for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav må vannet behandles før det går ut til abonnentene.