Hovedplanen beskriver mål og prioriterte prosjekter innen kommunal vannforsyning i planperioden 2016-2019.