Planen beskriver kommunens status for avløpshåndtering og setter mål for fremtiden. Videre redegjør planen for hvordan kommunen skal oppfylle krav gitt i lover og forskrifter.

Planen presenterer aktuelle tiltak for planperioden. Disse har bakgrunn i krav til rensing av avløpsvann. Blant annet er det tatt med separering av eksisterende fellesavløpsledninger innenfor flere sentrale områder, noe som vil bidra til høyere rensegrad ved renseanleggene.

Det forventes økte driftsutgifter i perioden som følge av flere nye tekniske anlegg og forvaltningstiltak. En høy investeringstakt generelt vil gi behov for en gradvis økning i avløpsgebyrene de nærmeste årene.