Nordland fylkeskommune (Nfk) tok i 1998 initiativ til å etablere Driftsassistanse Vann i Nordland. Resultatet av dette ble etablering av Driftsassistanse Vann og Avløp (VA) i nordre Nordland i 2000. 

Fra 1. september 2023 ble arbeidsiveransvar og sekretariatfunksjon overført fra Nfk til Bodø kommune. 

Driftsassistansen er et medlemsbasert samarbeidsorgan mellom kommunene i nordre Nordland.

Ordningen er finansiert gjennom medlemskontingent fra kommunene, og midler fra fylkeskommunen.

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i medlemskommunene gjennom erfaringsutveksling og samar­beid, faglig opp­datering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

Driftsassistansen er medlemsstyrt gjennom årsmøtet, som består av alle medlemskommunene.

Styret er valgt av årsmøtet, og leder Driftsassistansen mellom årsmøtene.