I arbeidet med tilpasning av overvannsstrategi til lokale forhold i Bodø, er det behov for kunnskapspåfyll og eksempler på gode løsninger. Målet med kurset er å gjøre tematikken kjent internt i kommunen, men også å dele kunnskap med konsulenter, entreprenører og utbyggere

Asplan Viak har satt sammen et kursopplegg som skal bidra til å gi deltagere et helhetlig og solid grunnlag for å jobbe videre med blågrønn verdiskapning ved utvikling, bygging og drift av arealer i Bodø

De har mye erfaring i arbeid med blågrønne løsninger og utvikling av flerfunksjonelle uterom rundt om i Norge. 

«Vi bor her vi bor». Frostproblematikk, lav infiltrasjonskapasitet og nærhet til sjø er stedlige forutsetninger som vil belyses og drøftes i løpet av kurset.  Vi skal også få innblikk i praktisk bruk av verktøyet blågrønn faktor, som nå er et krav i Kommuneplanens arealdel i Bodø kommune.  

Blågrønn faktor favner ikke alle aspekter som må med for å skape levende, flerfunksjonelle og sirkulære landskap der mennesker og naturmangfold trives og utvikles. Dette får vi høre mer om. 

Frist for påmelding er 26.9.2022

Opptak og presentasjoner fra kurset Blågrønn verdiskaping

Status overvann Bodø kommune

 

 

Overvann i Bodø (PDF, 3MB) - Marit Elveos

 

Blågrønn verdiskapning (PDF, 10MB) v Rune Skeie

 

 

Blågrønn faktor v Taran Anderaa (PDF, 9MB)

 

 

 

Overvann og blågrønn faktor v Kim H Paus (PDF, 46MB)

 

Åpen overvannshåndtering i praksis v Taran Aanderaa (PDF, 10MB)

 

 

Økosystemtjenester fra blågrønn infrastruktur v DB (PDF, 12MB)

 

 

Omgivelsenes betydning for utvikling av nabolag (PDF, 4MB)

 

 

Dyrk byen ved Andras Capjon (PDF, 10MB)

 

 

Landskap LCA - klimapositive landskapsplaner (PDF, 11MB)