Et oppdatert dokument skal være i samsvar med dagens utfordringer, og skal kunne brukes av interne og eksterne aktører i Bodø kommune.

Videre påpekes at følgende dokumenter inngår som en del av normen:
Forskrift om sanitæranlegg i Bodø kommune
Retningslinjer for gatelys i Bodø kommune
Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Bodø
Retningslinjer for pumpestasjoner i Bodø kommune