Der det ikke er innført aksellastrestriksjoner er Statens vegvesen vegliste gjeldende. 

Nærmere informasjon på www.bodo.kommune.no, eller ved henvendelse til Servicetorget  

tlf: 75 55 50 00

Aksellastrestriksjoner
Kv Veistrekning Lengde (km) Bruksklasse (Bk) Maks totalvekt (tonn) Aksellast teleløsning Maks tilatt vogntoglengde (m)
1361 Børelva 0,9 T8 40 6 19,50
1237 Ripnesveien 0,7 T8 40 6 19,50
1248 X Rv 17 - Kapstø 0,8 T8 40 6 19,50
1278 Mjelleveien 2,4 T8 40 6 19,50
1294 Fjære  5,2 8 32 6 15,00
1227 Sjuraveien(Festvåg) 0,6 8 32 6 15,00
1317 Evjenveien 3,9 T8 40 6 19,50
             
23750 Soløyvannsveien -
(Vannbasseng Hunstadlia - Osan bru)
5,1 8 32 6 15,00
1452 Mjønesveien 1,5 8 32 6 15,00
1231 Marvollveien 1,8 8 32 6 15,00
1320 Per Karlsaveien 1,7 8 32 6 15,00
1323 Valnesveien 5,3 8 32 6 15,00
15560 Innstrandveien-
(X Mørkvedbukta - X Fenesveien)
1,4 8 32 6 15,00
1397 Kjettnesveien 4,2 8 32 6 15,00
1386 Bjørnlia 0,2 T8 40 6 19,50
1300 Evensetveien 6,0 T8 40 6 15,00
1382 Vestvatnveien 1,4 8 32 6 19,50
1379 Karbøl 2,3 8 32 6 15,00
1233 Graddveien
(Graddholmen-X Fjeldbakkan/Lysthaugen)
0,8 8 32 6 15,00
1234 Lysthaugen  0,9 8 32 6 15,00
1404 Åkervikveien 1,4 T8 40 6 19,50
1406 Nupveien 2,9 8 32 6 15,00
1374 Oldereid 1,0 8 32 6 15,00
1422 Vesterliveien 1,6 8 32 6 15,00
1400 Øvre Breivik 1,1 8 32 6 15,00
1375 Klettengveien 0,8 8 32 6 15,00
1378 Engeveien, kommunal del 0,3 8 32 6 15,00