Bodø Kommune som godkjenningsmyndighet kan iverksette sanksjoner; blant annet i henhold til Håndbok N301 §34 pkt 1 og 2. Dette kan medføre konsekvenser som stopp i kommunal behandling av plangodkjenninger, gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner. Økonomiske sanksjoner vil også kunne forekomme.

Ved fare for liv og helse kan kommunen stoppe arbeid umiddelbart og hvis nødvendig be politiet om assistanse.