Universell utforming representerer viktige etiske verdier i vårt samfunn. Når universell utforming inngår i uteområder, bygninger, transportmidler og produkter og tjenester gir det likeverdighet og like muligheter.