Regjeringens aktuell handlingsplan for universell utforming (2015-2019) legger særlig vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi. Dette for å fremme at nettløsninger, billettautomater og annen teknologi i hverdagen kan brukes av alle innbyggere. Det et sentralt mål at IKT kan brukes av alle.

Utover det vises til tiltak og eksempler for å oppnå universell utforming på områder som bygninger, uteområder, og transport.

Handlingsplanens tiltaksdel prioriterer ulike områder. Departementer og direktorater ansvarliggjøres for gjenneommføringen av tiltakene. 

Et av resultatene av regjeringen handlingsplan er, at det foreligger føringer i forhold til statlige arbeids- og publikumsbygg. Med unntak av fengsler skal disse være universelt utformet innen 2025. Statsbyggs handlingsplan for universell utforming 2017-2021 gir nærmere opplysninger.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet (2009-2013) hadde en tydelig visjon om at Norge skulle være universelt utformet innen 2025.