Fylkeskommunen skal bidra til en utforming av nordlandssamfunnet som tar hensyn til hele livsløpet og mangfoldet i befolkningen og gir allmenne løsninger av god kvalitet.