Ta kontakt med oss i Bodø kommune hvis du opplever at vi ikke har sikret tilgjengeligheten slik vi er pliktet til. Vi skal så vurdere saken og prøve å finne en god løsning. Også det kommunale rådet for mennesker med funksjonshemming vil være en naturlig part i en dialog. 

Dersom du opplever at vi ikke løser problemet kan det være diskriminering. Mer informasjon på hvordan å gå fram i slike tilfeller får du på nettsiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.