Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i kommunesektorens organisasjon (KS). KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt tilpassede velferdstjenester. 

KS har de siste fire årene drevet et nettverk for kommuner og fylkeskommuner, der temaet
er universell utforming (uu). I forbindelse med arbeidet i kommunenettverk universell utforming har det blitt gjort mye bra arbeid i de kommunene og fylkeskommunene som er med i det nettverket, deriblant Bodø kommune. Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer. Det er blitt laget flere hefter og videoer med gode eksempler på uu.