I Svømmehallen Kulturfabrikk har barn og unge tilgang til profesjonelle fasiliteter for produksjon av kunst og kultur, både som utøvere, arrangører og publikum.

Kulturfabrikken ligger i 3. etasje i den gamle Svømmehallen i Rensåsparken. Her finner du øverom for musikk, Beatlaben studio, rom for preproduksjon, kultursal, utstyr for medie- og filmproduksjon og møterom.

 

Har du lyst til å øve på ett av Kulturfabrikkens øverom? Send en forespørsel til svommehallen@bodo.kommune.no

 

 

 

Svømmehallen Kulturfabrikk jobber i tett samarbeid med Svømmehallen Scene, som driftes av Parkenfestivalen. For booking av Svømmehallen Scene kontakt goran@parkenfestivalen.no