Lokalet har musikkanlegg og speil-vegg i det største rommet som vanligvis benyttes til kafé og er derfor lite egnet til ukentlige øvinger. Det kan gjøres avtale om enkelte dager og korte perioder.