Lokalet har musikkanlegg og speil-vegg i det største rommet som vanligvis benyttes til kafé og er derfor lite egnet til ukentlige øvinger. Det kan gjøres avtale om enkelte dager og korte perioder.

Kontakt fritidsleder Marthe Vembre Wian  marthe.vembre.wian@bodo.kommune.no