Lille Sal er en liten «black box» med speilvegg, lydanlegg (brukes med tlf eller nettbrett), prosjektør og lerret. Best egnet til mindre grupper. Tilgjengelig for fast ukentlig øvetid, enkeltdager og korte intensiv-perioder.

Store Sal er et flerbruksrom tilrettelagt for konserter, diskotek og andre visninger og arrangement. Rommet har en liten scene og en del teknisk utstyr. Rommet er ikke tilgjengelig for faste øvinger men kan benyttes etter avtale til kurs, preproduksjon og mindre visninger.

Kontakt:  Audun Mathisen Anvik Audun.Mathisen.Anvik@bodo.kommune.no