Tverlandet skole skal være en helsefremmende skole som satser på grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring (VLF) og klasseledelse. Skolen har ca. 600 elever fra 1. til 10. trinn.

 

Satsingsområder:

Tverlandet skole har satset på PSM, positivt skolemiljø, over mange år. Dette er et årlig, tverrfaglig og aldersblandet prosjekt som tar utgangspunkt i læreplanen. Tverlandet jobber med prosjektet i januar og mars, og det blir satt opp en forestilling som avslutning på prosjektet. Skolen har i de siste årene satt opp forestillingene «Greace», «Løvenes konge» og «Rockeulven».

Skolen har egen elevbedrift: Tverlandet lyd og lys som produserer lyd, lys og bilde på forestillingene. De har mange oppdrag innad på skolen og utenfor skolen og Tverlandet.

Tverlandet skole har gjennom de siste årene satset mye på musikk. Fra 1.–10. trinn brukes musikken til å samle elevene gjennom ulike forestillinger som månedens sang for de minste til større forestillinger som planlegges og gjennomføres for de større elevene.