Oppdatert 10.10.2023 OBS:

Prosjektet har møtt på noen utfordringer i veibanen. Det arbeides nå fra jernbaneovergang og opp mot RV 80 først, i stedet for innerst i Mjønesveien og mot jernbaneovergang. Dette fordi det skal transporteres ny masse inn Mjønesveien og veibanen blir ikke å holde ut den store massepåkjenningen som først antatt. Det er også forandring på tidspunktet for gjennomslipp fra kl. 16:00 til kl. 17:00. 

Oppdatert 06.10.2023

Veien vil være stengt fra mandag til torsdag fra kl. 07:00 til kl. 19:00, men det vil være gjennomslipp kl. 11:30 og kl. 16:00. Vårt mannskap vil være behjelpelig med transport på innsiden av anlegget, om nødvendig.

På fredager vil arbeidene pågå fra kl. 07:00 til kl. 15:00, med gjennomslipp kl. 11:30. Veien vil være åpen i helgene.

Anlegget vil starte innerst i veien ved snuplassen og bevege seg mot RV80 over en periode på tre uker. Veien skal masseutskiftes mellom snuplass og jernbanen. Til slutt tar vi parsellen jernbane-RV80.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre og takker for din forståelse.

Med vennlig hilsen, Byteknikk