Bodø kommune og Avinor har under utarbeiding en reguleringsplan for uttak av steinmasser på Kvalvikodden. Det er meldt om oppstart av planarbeidet, og planleggingen skal avklare om massene kan nyttes til utfylling og bygging av ny rullebane i Bodø. Det skal også gjennomføres et forsøk på Kvalvikodden for å teste kvaliteten på massene.

Vi vil informere om følgende tema på møtet;

  • Trafikk
  • Støy
  • Støv
  • Skred, ras og rystelser ved sprenging
  • Farled
  • Gjennomføring av testforsøket. Søknad om gjennomføring av testforsøket er til behandling

På grunn av nasjonale smittevernregler kan det ikke være mer enn 50 personer til stede på møtet, med 1 meter avstand. Derfor må du melde deg på møtet på forhånd, det gjør du via denne lenken: https://bit.ly/2LXaPl2

Frist for påmelding er tirsdag 2.juni kl 16.00.

I påmeldingsskjema er det mulig å stille spørsmål på forhånd som vi vil ta opp under møtet.
Har du ikke mulighet til å møte? Vi vil livesende møtet fra Bodø kommune sin nettside.

Dersom det blir flere enn 50 påmeldte til møtet, kommer vi til å arrangere et møte til samme kveld kl 19.30. Vi ber derfor om at du legger inn epostadresse og navn når du melder deg på møtet. Vi vil kun kontakte deg på epost om det blir endringer.

Med vennlig hilsen,

Bodø kommune og Avinor