Kommunedelplan for kulturminner er en tematisk plan som skal ivareta lokalmiljøenes og kommunens interesser, så vel som regionale og nasjonale interesser og mål knyttet til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Planarbeidet utføres av Bodø kommune ved kulturkontoret.

I forbindelse med dette planarbeidet ønsker kommunen forslag og innspill vedrørende viktige temaer, kulturminner og kulturmiljøer som bør inngå i planen.

Planprogrammet for kulturminneplan legges ut til offentlig ettersyn og til høring. I planprogrammet står det mer om formålet med planarbeidet, hvilke temaer som skal vurderes og hvordan prosessen skal gjennomføres. 

  • Merknader/innspill til planarbeidet skal sendes til: Bodø kommune, Kulturkontoret, postboks 319, 8001 Bodø. 
  • eller på epost: postmottak@bodo.kommune.no
  • Innspill merkes arkivsaksnr. 2019/7053.
  • Frist for innspill er 20. september 2020.