Med bakgrunn i en henvendelse fra Fjære sameie SA, har Statens kartverk opprettet navnesak der de ber Bodø kommune og lokalkjente om å bistå til å fastsette korrekte plasseringer av følgende stedsnavn på Kjerringøy:

Insdalen/Instdalen
nsdalselva/Instdalselva 
Insdalsloftet/Instdalsloftet
Heimsdalsloftet/Heimsdalsloft
Heimsdalen
Heimsdalselva
Fjærhesten
Laukstelltinden 
Laukstellskaret
Durmålsvassknubben
Sørvassbotn

Saksdokumentet finnes her. (PDF, 5MB)

Saken ligger på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.
Saksdokumentet kan du lese på Bodø kommune sine nettsider.
Eventuelle merknader merkes med Navnesak 2020/292 og sendes til:
epost: postmottak@bodo.kommune.no
Bodø kommune, Postboks, 8001 Bodø

Høringsfrist 07.09.2020