Kommunestyret i Bodø skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

Viser i den forbindelse til domstolloven § 64 og § 65 samt jordskifteloven § 2-5.

Det er foretatt vandelskontroll av alle foreslåtte meddommer, og sjekk mot folkeregisteret.

Har du merknader eller innvendinger til forslaget må dette sendes til:

politisk.sekretariat@bodo.kommune.no  innen 11.juni 2024.