Oppsamlingsdag på Helsekontoret (Moloveien 20)

  • Torsdag 7.12. kl. 9 – 15

Slik bestiller du time: 

Vi ber om at alle møter til dato og klokkeslett de har fått på sms. Vi har åpent for dropin, men gjør oppmerksom på at tilbudet om influensa- og koronavaksine er til personer over 65 år og personer i risikogruppe.

I perioder har vi begrenset telefontid ved Helsekontoret.

Influensa- og koronavaksine er tilbud til personer over 65 år og personer i risikogruppe. 

Disse vaksinene kan tas samtidig.

Vi har også vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine)som anbefales hvert 6. år

Den kan ikke settes samtidig med koronavaksine. Det må gå minst 7 dager mellom disse vaksinene.

Lungebetennelsevaksine kan settes samtidig med influensavaksine.

Priser: 

Influensavaksine: kr. 250,-
Lungebetennelsevaksine kr. 450,-
Koronavaksine: gratis