Trafikksikkerhetsplan 2023 – 2026 vedtatt av Bodø bystyre 7. desember

Trafikksikkerhetsplanen viser hva Bodø kommune vil satse på i når det gjelder trafikksikkerhet i kommende fireårsperiode.

Bodø kommune jobber tverrfaglig i egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører for at kommunens innbyggere skal kunne ferdes trygt i trafikken.

Målet er at trafikanter skal ferdes aktpågivende og hensynsfullt, og at det på den måten skal bli færrest mulig skadde, og at ingen skal omkomme i trafikken i Bodø.

Planen kan leses elektronisk og/eller lastes ned som pdf i lenkene nedenfor: