Bodø kommune jobber tverrfaglig i egen organisasjon og i samarbeid med eksterne aktører for at kommunens innbyggere skal kunne ferdes trygt i trafikken.

Målet er at trafikanter skal ferdes aktpågivende og hensynsfullt, og at det på den måten skal bli færrest mulig skadde, og at ingen skal omkomme i trafikken i Bodø.

Planen kan leses elektronisk i lenken nedenfor:

Trafikksikkerhetsplan 2023-2026 (framsikt.net)

 

Planen ligger også vedlagt som pdf- fil for eventuelt arkiveringsformål.