1.    Inkludering av barn og unge – søknadsfrist 13.12.19
Motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

2.    Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser – søknadsfrist 13.12.19
Bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering av åpne møteplasser, eller videreutvikle møteplasser for barn og ungdom.

For begge tilskuddsordningene kan offentlige instanser, private aktører og organisasjoner søke. Regelverk for ordningene og søknad finnes hos BUFDIR: 
http://bit.ly/lavinntekt og http://bit.ly/moteplasser

Kontaktperson i Bodø kommune er Hedvig P. Holm, hedvig.pedersen.holm@bodo.kommune.no