Bystyret i Bodø kommune vedtok i går en ordning med tilskudd for elsykkel.

Ordningen vil bli lansert snarlig, trolig før nyttår.

Det er derfor for tidlig å kontakte kommunen dette.

Tilskuddet er maksimalt 20% av anskaffelseskostnad, og begrenset oppad til 5.000,- kr pr. sykkel

Anskaffelsen av sykkelen må være gjort etter dato for lansering av ordningen.

Nærmere informasjon om saken kommer å bli gitt på Bodø kommunes hjemmeside.