Søknaden kan leses under relevante dokumenter til høyre. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1.måned fra denne kunngjøringen. Sendes til postmottak@bodo.kommune.no