Et utkast til Plan for idrett og friluftsliv 2024 – 2027 (2035) er nå klart, og bystyret har i sitt møte 26. oktober vedtatt å sende planen ut på åpen høring.  

Alle som ønsker kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, eller noe som er uklart. 

Frist for å komme med innspill til planutkastet er 15. desember 2023. 

Det vil bli arrangert to åpne høringsmøter: 

  • Tema friluftsliv og egenorganisert aktivitet,  mandag 27. november 2023 kl. 18.30 – 20.30 
  • Tema idrett - tirsdag 28. november 2023 kl. 18.30 – 20.30 

Begge møter arrangeres i folkeforum, Bodø Rådhus. Vel møtt!