Reguleringsplanen for Ragnar Schjølbergs vei 1-3-5, finner du her:  

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1804/gl_planarkiv.aspx?planid=1308