Reguleringsplanen for Sjøgata 29-33 finnes her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1804/gl_planarkiv.aspx?planid=2014021