Reguleringsplan titulert «Maxmat Eiendom AS» og utbyggingsavtale for klippfiskfabrikk på Rønvikleira finnes her: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1804/gl_planarkiv.aspx?planid=1280