Statens vegvesens veiliste er videre gjeldende på kommunale veier i Bodø kommune.

Soløyvannsveien Kv23750 

Veg  

Veg 

strekning 

Veg 

lengde (km) 

BK (tonn) 

Bk (tonn) vinter 

Fra SxDX 

 

Til SxDx 

 

Tillatt totalvekt (tonn) 

Veg 

gruppe 

Vogntog 

lengde 

Kv23750 

Soløyvannsveien 

 

8/32 

10/50 

1622 

6746 

50 

19,5