Etter at et nedlagt og stengt fjellanlegg i Oslo ble brukt som festlokaler av uvedkomne natt til søndag 30. august, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sendt ut brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

I brevet anmodes kommunene om å oppfordre eiere av ikke-kommunale tilfluktsrom til å kontrollere sine tilfluktsrom.

Bodø kommune jobber nå med å kontrollere kommunale tilfluktsrom.

Kommunen ber også om at øvrige tilfluktsrom og andre tilsvarende anlegg skal kontrolleres av de aktuelle bygningseierne.

I brevet fra DSB heter det blant annet følgende:

«Det er bygningseier som har oppfølgingsansvaret for tilfluktsrom i Norge. DSB V/Sivilforsvaret er tilsynsmyndighet. Som eier og bruker av et tilfluktsrom er man også ansvarlig for at tilfluktsrommet er i forsvarlig stand i henhold til sivilbeskyttelsesloven»

Her kan du lese en pressemelding fra DSB om saken.