Bypakke Bodø, kommunal regi, skal bygge nytt fortau og oppgradere busstrasen i Hulderveien.

I  perioden 26.6 – 9.8. 2019 vil det derfor bli omkjøring rundt Mørkvedveien. 

Nærmeste busstopp for av og påstigning blir i Tiurveien og ved Mørkvedmarka barnehage i Bjørndalsveien.